Felanmälan

Felanmälan till vaktmästare MBA:
031-22 05 54, vardagar (07:30-11:30)
(11:30-16:00 telefonsvarare)
0734-16 04 40, (16.00-07.00 jourtid)
E.mail: felanmalan@mbafast.se
Hemsida: www.mbafast.se

Rutinerna för felanmälan är olika för bostadsrättsinnehavare och hyresgäster. Det beror på att föreningen har utökade skyldigheter mot hyresgästerna vad beträffar inre underhåll av lägenheten.

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att underhålla och reparera sin egen lägenhet själv. Stammar, värme, fönster, ytterdörr, samt övrigt yttre är föreningen skyldig att underhålla. Övrigt i lägenheten, såsom el, vitvaror, golv, tapeter, innedörrar, skåp m.m, faller på bostadsrättsinnehavaren att åtgärda.