Parkering

Vid förfrågningar kring parkeringsplats, kontakta styrelsen via parkering@topasgarden.se.

Lediga parkeringsplatser (Bur platser)  finns att hyra nu. 520 sek i månaden

Ledigt 2 stycken MC/moped platser i låst utrymme. Pris 150 kr månaden.

Uppsägning av parkering 3 månader.