FAQ: Kameraövervakning kring Topasgården

Frågor och svar kring kameraövervakning.

 

Vem har tagit beslut om att sätta upp kameror?

Det är polisen som tagit beslutet om att kameraövervaka vissa specifika områden i Tynnered.

 

Varför sätter Polisen upp kameror?

Enligt polisens undersökningar finns en otrygghet bland invånarna att vistas ute detta område, särskilt under kvällar och nätter. Här sker det också brott, hot och våld, mot de som arbetar i olika verksamheter såsom butikspersonal, fastighetsskötare, poliser, ordningsvakter etc.

 

Var någonstans kommer Polisen sätta upp kameror?

Polisen kommer att sätta upp kameror som täcker delar av området kring Topasgården.

 

Var kommer kamerorna att sitta?

Kamerorna sätts upp i bostadsområdets utemiljö. Det kommer inte att finnas kameror i trapphusen. Ingen bilddokumentation kommer att ske in i lägenheterna, då det automatiskt sker en maskering av alla fönster.

 

Varför gör Brf Topasgården detta?

Polisen har beslutat om kameraövervakning och Brf Topasgården tillåter polisen att sätta upp kameror i bostadsområdet. Föreningen är positiv till polisens arbete för att minska brotten och öka tryggheten i området.

Vad hoppas Polisen uppnå med att sätta upp kameror?

Ökad trygghet för invånarna i och runt respektive område, minskad brottslighet samt ökad förmåga att utreda de brott som begås.

 

Finns det några bevis, någon forskning på området, där man kan se att kameraövervakning ger den effekten man hoppas uppnå? – i så fall vilken/vad kan ni hänvisa till för den som vill läsa mer om detta? (här måste vi skilja på slutna utrymmen och öppna/offentliga platser)

Det finns en hel del forskning på området. Att kameraövervakning själv har en positiv effekt på tryggheten är inget som går att bevisa. Flera olika rapporter visar dock att kameraövervakning tillsammans med andra polisära insatser kan ge god effekt. Polisen har kameraövervakning i Hjällbo, Bergsjön, Hammarkullen och Biskopsgården med positivt resultat.

 

Vem kommer att titta på bilderna och vad ska bilderna användas till?

Det är enbart Polisen som kommer att titta på bilderna. Dessa kommer att användas under insatser mot olika typer av brottslighet. Polisen kommer också att i efterhand kunna titta på bilder från övervakningskamerorna för att på så sätt utreda redan begångna brott.

 

Kan någon i föreningen ta del av materialet från kameraövervakningen?

Nej, fastighetsägaren har inte tillgång till materialet från kameraövervakningen.

 

Vad gör Brf Topasgården för att öka tryggheten i området?

Styrelsen stödjer polisens trygghetsskapande åtgärder och följer med stort intresse utvecklingen på området.

 

Måste man inte ha tillstånd för att sätta upp kameror? Är det verkligen lagligt i Sverige med kameraövervakning?

Ja, det är lagligt med kameraövervakning i Sverige på platser dit allmänheten har tillträde, men man måste söka tillstånd hos Datainspektionen. Polisen är inget undantag, utan måste också söka tillstånd.

Tillstånd för kameraövervakning ges om intresset för sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Det ska tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats.

 

Ska kamerorna sitta här för evigt?

Nej, kamerorna kommer bara att finnas i området så länge det finns behov av kameraövervakning.

Målsättningen med kameraövervakningen och andra åtgärder som görs av Polisen och bostadsrättsföreningar är att brotten i området minskar och att tryggheten för de boende ökar, vilket ska resultera i att kameraövervakningen i en franmtid tas bort.

 

Vem hos Polisen kan man vända sig till om man har frågor?

Har man frågor om kameraövervakningen i Lokalpolisområde Storgöteborg syd kan man via 114 14 vända sig till kommunpolisen i området.

 

Om man som boende vill hjälpa till i trygghetsarbetet, hur gör man då?

Till att börja med är det viktigaste att boende ringer polisen i de fall man observerar akuta pågående brott på telefon 112.

Har man tips om brottslig verksamhet kan man antingen ringa 114 14 eller med fördel lämna tips på polisens hemsida; polisen.se → Kontakt → Tipsa och hjälp polisen.

Tips som kan verka ”banala” för den enskilde bostadsrättsinnehavaren eller hyresgästen kan vara en viktig pusselbit i Polisens arbete vid kartläggning- eller utredning av brott.

 

Brf Topasgården arrangerar många olika projekt med syfte att öka trygghet och trivsamhet. Vill du engagera dig så hör av dig till styrelsen via info@topasgarden.se.