Containerdag 14:e juni

Fredagen den 14:e juni 2019 kommer det finnas två containrar tillgängliga för att kasta grovsopor. Containrarna kommer vara tillgängliga mellan c:a 7 på morgonen och 4 på eftermiddagen.

Det kommer även finnas särskilda kärl för elektronikavfall under samma tider.

Hantering av avfall och sopor

Observera att det är förbjudet att lämna bröd, frön och matrester vid gångvägar och grönområden kring fastigheten. Allt ätbart som lämnas på marken drar till sig råttor och andra skadedjur vilket är ett växande problem i området.

Styrelsen vill även påminna alla att knyta soppåsar innan dessa läggs i sopnedkastet. Öppna soppåsar medför att soporna faller ut vilket medför såväl obehaglig lukt som extra städkostnader för föreningen. Vi betalar för vikten av de sopor vi slänger, så använd sopcentralerna för det som går att återvinna.

Om dessa uppmaningar ej hörsammas kan det bli aktuellt med höjda hyror och avgifter för att möta stigande kostnader för städ, sophantering och sanering.