Hantering av avfall och sopor

Observera att det är förbjudet att lämna bröd, frön och matrester vid gångvägar och grönområden kring fastigheten. Allt ätbart som lämnas på marken drar till sig råttor och andra skadedjur vilket är ett växande problem i området.

Styrelsen vill även påminna alla att knyta soppåsar innan dessa läggs i sopnedkastet. Öppna soppåsar medför att soporna faller ut vilket medför såväl obehaglig lukt som extra städkostnader för föreningen. Vi betalar för vikten av de sopor vi slänger, så använd sopcentralerna för det som går att återvinna.

Om dessa uppmaningar ej hörsammas kan det bli aktuellt med höjda hyror och avgifter för att möta stigande kostnader för städ, sophantering och sanering.

Information om parkeringsplatser

Renovering av garage är avklarat under hösten 2018.

Alla parkeringar hyrs nu ut via styrelsen.
Kontakta styrelsen via parkering@topasgarden.se eller lägg ett brev i brevlådan vid vår lokal på Topasgatan 78 om du är intresserad av att hyra en plats eller om du vill säga upp en parkeringsplats.

Kontakta även styrelsen om Ni behöver låna nyckel till bom för att köra in på området.