Hiss

Det finns ett fåtal hissar i fastigheten.

För felanmälan, kontakta MBA Fastighetsservice:
031-22 05 54, vardagar (07:30-11:30)
(11:30-16:00 telefonsvarare)

0734-16 04 40, (16.00-07.00 jourtid)